Giá đất Thủ Thiêm bồi thường có lợi nhất cho dân được tính như nào?

Giá đất Thủ Thiêm bồi thường có lợi nhất cho dân được tính như nào?

(Kiến Thức) - Giá đền bù sẽ được tính theo quy chiếu hệ số, tức là vẫn tính giá thị trường không kiểm soát để làm cơ sở quy chiếu hệ số tỷ lệ diện tích đất được hoán đổi. Ví dụ, 1m2 đất ở mặt tiền đường Trần Não có thể hoán đổi được 1,3m2 đất tái định cư mặt tiền đường Lương Định Của.
Trang trước1234