Tham mưu trưởng phát xít Đức nào liều lĩnh lên kế hoạch ám sát Hitler?

Google News

Từ năm 1938 - 1942, Franz Halder giữ chức Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy tối cao Lục quân Đức. Điều khó tin là ông từng lên kế hoạch ám sát Hitler.

  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?
  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?-Hinh-2
  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?-Hinh-3
  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?-Hinh-4
  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?-Hinh-5
  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?-Hinh-6
  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?-Hinh-7
  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?-Hinh-8
  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?-Hinh-9
  • Tham muu truong phat xit Duc nao lieu linh len ke hoach am sat Hitler?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Amusingplanet)