Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Tâm không an, mọi thứ đều vô nghĩa

Cuốn sách "Hạnh phúc cầm tay" của thiền sư Thích Nhất Hạnh nói với chúng ra rằng: Cuộc sống quanh ta vô cùng màu nhiệm, bầu trời trong xanh, dòng suối tươi mát, hoa lá đua nở nhưng nếu tâm ta không an, mọi thứ trở nên vô nghĩa.

 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-2
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-3
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-4
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-5
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-6
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-7
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-8
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-9
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-10
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-11
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-12
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-13
 • Thien su Thich Nhat Hanh: Tam khong an, moi thu deu vo nghia-Hinh-14
Thu Hà