Ưu đãi đầu tư Khách sạn JW Marriott gây thất thu ngân sách

Google News

Số lượng lao động thường xuyên năm 2013, 2014 của Khách sạn JW Marriott không chính xác giúp Tập đoàn Bitexco hưởng ưu đãi đầu tư không đúng quy định, làm thất thu ngân sách.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Trong đó, Thanh tra Chính phủ thanh tra hoạt động đầu tư tại dự án Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Uu dai dau tu Khach san JW Marriott gay that thu ngan sach
Nhiều sai phạm tại Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội - Ảnh: bitexco.com.vn 

Theo Thanh tra Chính phủ kết luận, thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu thì dự án Khách sạn 5 sao JW Marriott chưa được HĐND TP Hà Nội thông qua.

Đáng chú ý, trong đó diện tích khu khách sạn kết hợp sân vườn (giảm 5.497m2), diện tích mặt nước (tăng 5.224m2) không đúng theo Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 1227/2007, Văn bản số 501/BXD-KSTK của Bộ Xây dựng.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc xác định dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo danh mục kèm theo Nghị định 108/2006 ngày 22/9/2006 của Chính phủ giai đoạn trước năm 2014 là không đúng quy định.

Uu dai dau tu Khach san JW Marriott gay that thu ngan sach-Hinh-2
Khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội do Bitexco làm chủ đầu tư - Ảnh: bitexco.com.vn 
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo quy định pháp luật có liên quan đến vi phạm xác định chưa chính xác số lượng lao động thường xuyên năm 2013-2014 của Khách sạn JW Marriott Hà Nội để Tập đoàn Bitexco hưởng ưu đãi đầu tư không đúng quy định, làm thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời xử lý việc tham mưu, ban hành Quyết định số 1640/2008 thu hồi đất cho Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh (nay là Tập đoàn Bitexco) thuê để xây dựng Khách sạn JW Marriott Hà Nội, trong đó khu khách sạn kết hợp sân vườn có diện tích 57.103m2 và diện tích mặt nước 21.624m2 chưa đúng diện tích theo Quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố yêu cầu Tập đoàn Bitexco nộp bổ sung tiền thuê đất 26,2 tỷ đồng do chỉ được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản từ 08/5/2008 đến hết ngày 31/3/2013 và do sử dụng dưới 500 lao động thường xuyên nên không được hưởng ưu đãi đầu tư. Đồng thời phải xác định và thu tiền chậm nộp đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước.

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 quy định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:
(1) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định này.

(2) Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục III của Nghị định này.

(3) Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 của Luật Đầu tư khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

- Có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng từ 3.000 lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên theo quy định của pháp luật về lao động chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu.

(4) Dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở;

- Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên theo quy định của pháp luật về lao động (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng);

- Dự án đầu tư sử dụng từ 30% số lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật và pháp luật về lao động.  

Minh Quang