Quân Nga “ăn miếng trả miếng”, dùng bom chùm đáp trả Ukraine

Google News

Kể từ khi Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp đạn chùm cho Ukraine, mức độ đẫm máu của chiến trường tiền tuyến Nga-Ukraine đã lên đến mức cao nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.

 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-2
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-3
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-4
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-5
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-6
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-7
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-8
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-9
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-10
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-11
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-12
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-13
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-14
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-15
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-16
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-17
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-18
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-19
 • Quan Nga “an mieng tra mieng”, dung bom chum dap tra Ukraine-Hinh-20
Tiến Minh