Qua miêu tả của Nam Cao, Thị Nở xấu xí đến độ nào?

Thị Nở là nhân vật đặc biệt trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao. Ai cũng biết nhân vật Thị Nở xấu xí, nhưng qua ngòi bút của nhà văn, Thị Nở xấu đến mức nào?

  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?
  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?-Hinh-2
  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?-Hinh-3
  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?-Hinh-4
  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?-Hinh-5
  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?-Hinh-6
  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?-Hinh-7
  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?-Hinh-8
  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?-Hinh-9
  • Qua mieu ta cua Nam Cao, Thi No xau xi den do nao?-Hinh-10
Thu Hà