Chân dung tân Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Google News

Khi chân dung vị Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc lộ diện, dư luận cũng dành sự quan tâm đến tân Đệ nhất phu nhân, Kim Keon-hee.

  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc
  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc-Hinh-2
  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc-Hinh-3
  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc-Hinh-4
  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc-Hinh-5
  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc-Hinh-6
  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc-Hinh-7
  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc-Hinh-8
  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc-Hinh-9
  • Chan dung tan De nhat phu nhan Han Quoc-Hinh-10
Nguyễn Nguyễn (Theo Naver, Korea Herald)