Hội nghị toàn quốc "Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng"

Theo dự kiến, 14h ngày 15/9/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’.

Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’ sẽ diễn ra từ 14h đến 17h45 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Số lượng đại biểu tham dự Hội nghị dự kiến 120 đại biểu (tham dự trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội) và 1.400 đại biểu (tham dự trực tuyến qua điểm cầu tại 63 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Hoi nghi toan quoc
 Ảnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của VUSTA.
Dự kiến thành phần đại biểu tham dự Hội nghị gồm:
Một số đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.
Thường trực Đoàn Chủ tịch và các đồng chí nguyên lãnh đạo VUSTA; các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch VUSTA tại Hà Nội; một số đồng chí lãnh đạo của Hội ngành toàn quốc, tổ chức KH&CN trực thuộc, doanh nghiệp KH&CN và cán bộ khoa học.
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; một số Ban, Sở, ngành tại địa phương; lãnh đạo Liên hiệp Hội địa phương, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội địa phương, lãnh đạo một số tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội địa phương.
Nội dung của Hội nghị: Sẽ có 11 báo cáo và tham luận do các Ban, Bộ, ngành, hội thành viên, nhà khoa học đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN thuộc hệ thống VUSTA trình bày. Các báo cáo tập trung chia sẻ kết quả hoạt động nổi bật của VUSTA cũng như đánh giá vai trò của VUSTA và đội ngũ trí thức KH&CN trong thời gian qua đồng thời đưa ra các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.
Hội nghị sẽ đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị sẽ lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa chương trình hành động, triển khai Nghị quyết XIII của Đảng vào đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.
Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị xin vui lòng liên hệ: Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng ban, Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, VUSTA: 0989.868936; Email: bichhongvusta@gmail.com hoặc Lê Hồng, chuyên viên Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức: 0913.535123; email: lehong0107@gmail.com.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: VUSTA gặp gỡ cơ quan báo chí trong hệ thống

Nguồn: Kinh tế Tập đoàn

Hiểu Lam