Hôm nay khai mạc Hội nghị “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Google News

14h chiều 15/9, Hội nghị “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” sẽ chính thức khai mạc. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ba Đình, Hà Nội).
Hội nghị dự kiến có 140 đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và khoảng 2.000 đại biểu tham gia trực tuyến qua điểm cầu tại 62 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.
Hom nay khai mac Hoi nghi “Doi ngu tri thuc KH&CN Viet Nam trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi lan thu XIII cua Dang”-Hinh-2
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của VUSTA. 
Thành phần đại biểu tham dự Hội nghị gồm: Một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Thường trực Đoàn Chủ tịch và các nguyên Lãnh đạo VUSTA; các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch VUSTA tại Hà Nội; một số đồng chí lãnh đạo của Hội ngành toàn quốc, tổ chức KH&CN trực thuộc, doanh nghiệp KH&CN và cán bộ khoa học.
Đại diện Thường trực Tỉnh ủy/Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; một số Ban, Sở, ngành tại địa phương; lãnh đạo Liên hiệp Hội địa phương, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội địa phương, lãnh đạo một số tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội địa phương.
Hội nghị dự kiến có 11 báo cáo và tham luận do các Ban, Bộ, ngành, hội ngành toàn quốc, Liên hiệp hội địa phương, đơn vị trực thuộc, nhà khoa học đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam trình bày.
Các báo cáo tập trung chia sẻ kết quả hoạt động nổi bật của VUSTA cũng như đánh giá vai trò của VUSTA và đội ngũ trí thức KH&CN giai đoạn 2015-2020, đồng thời đưa ra các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII của VUSTA trong thời gian tới.
Hội nghị sẽ đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH&CN, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị sẽ lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa chương trình hành động của VUSTA, triển khai thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Nghị quyết XIII của Đảng vào đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong hệ thống VUSTA
Hiểu Lam