Thái Bình: Quy định nhiệm vụ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội

Ngày 27/2, Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Quy định số 06-QĐ/TU quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ngoài việc đảm bảo những tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực, uy tín, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm còn đồng thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn của mỗi chức danh cụ thể:
Chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được thực hiện theo quy định của Điều lệ Liên hiệp Hội và cần đảm bảo theo tiêu chuẩn sau: Được rèn luyện trong thực tiễn công tác; đã trải qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: cấp trưởng, cấp phó sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và tương đương hoặc bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố hoặc trưởng phòng và tương đương cơ quan cấp tỉnh. Đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương cơ quan cấp tỉnh. Đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương cơ quan cấp tỉnh, phải có thời gian giữ chức vụ đó ít nhất 03 năm (36 tháng) (Quy định chi tiết tại file đính kèm)
Việc ban hành quy định cụ thể về chức danh lãnh đạo quản lý của Liên hiệp Hội là sự ghi nhận của lãnh đạo tỉnh Thái Bình đối với đóng góp của Liên hiệp Hội trong công tác tập hợp, đoàn kết, xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức suốt những năm qua. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Thái Bình tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục khẳng định và nâng tầm vị thế của Hội trong hệ thống chính trị xã hội tại địa phương.
Theo Vân Anh/vusta