Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Hội thảo là hoạt động thiết thực, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); thiết thực chào mừng đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngày 25/3/2022, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (trên cơ sở tìm hiểu và nghiên cứu bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu tại các đơn vị tham gia Hội thảo.
Tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đông đảo các đoàn viên, thanh niên của VUSTA và các Hội thành viên đã tham gia trong không khí hào hứng và có nhiều ý kiến trao đổi.
Tri thuc tre kien dinh con duong di len chu nghia xa hoi
Đoàn Thanh niên VUSTA tham dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến. 
Bài viết “Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thông qua tìm hiểu và nghiên cứu cuốn sách sẽ giúp cho đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương hiểu sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa và từ đó củng cố niềm tin, sự kiên định vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tri thuc tre kien dinh con duong di len chu nghia xa hoi-Hinh-2
 Nhiều câu hỏi, ý kiến được các đoàn viên của VUSTA gửi đến Hội thảo.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham gia trao đổi các nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn đi lên con đường Chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; đoàn viên, thanh niên đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn trong việc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam hiện nay; một số giải pháp tăng cường vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
Trực tiếp tham dự Hội thảo và có ý kiến chỉ đạo, định hướng, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA bày tỏ sự tin tưởng các đoàn viên, thanh niên đã nắm rõ được các vấn đề cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã đang và sẽ kiên định đi theo con đường đó mà Đảng và Bác kính yêu đã lựa chọn. Các vấn đề cốt lõi đó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích bằng lập luận khoa học, thuyết phục, mang tính chất tổng kết thực tiễn cao.
TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ xã hội mang trong mình bản chất tốt đẹp, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội khác. Định hướng xã hội chủ nghĩa chính là phát huy mặt tích cực và hóa giải, giảm thiểu mặt tiêu cực của thị trường, gắn với phát huy đầy đủ vai trò nhà nước và xã hội. Đây là cơ sở rất quan trọng cho phân tích, đánh giá tình hình và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ, tránh các biểu hiện chủ quan, nóng vội, duy ý chí, đốt cháy giai đoạn hoặc xa rời, chệch hướng xã hội chủ nghĩa. 
"Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản cũng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột vũ trang, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhân loại đang bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá khoa học và công nghệ; dự báo sẽ tạo những biến chuyển sâu sắc và toàn diện trong đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Ở trong nước, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, tăng trưởng GDP tăng, đường lối ngoại giao uyển chuyển, linh hoạt, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bối cảnh trong nước và quốc tế vừa tạo ra thời cơ thuận lợi, vừa mang đến những khó khăn, thách thức đối với thanh niên và công tác đoàn", Chủ tịch VUSTA nói và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên luôn thể hiện tính năng động, sáng tạo, sục sôi nhiệt huyết, đã và đang chứng tỏ vai trò là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp quan trọng trong việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng mà đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phải thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:
Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.
Hai là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.
Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên... 
Chủ tịch VUSTA cũng cho biết, lãnh đạo và Đảng uỷ VUSTA rất vui mừng và đánh giá các những đóng góp vô cùng cụ thể của Đoàn Thanh niên VUSTA trong nhiều năm qua, từ hoạt động chuyên môn, hoạt động thiện nguyện, giáo dục công tác tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trẻ trong hệ thông VUSTA.
Trong thời gian tới, Lãnh đạo và Đảng ủy VUSTA sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và luôn sát cánh với các đồng chí, với Đoàn Thanh niên VUSTA để các đồng chí có thể phát huy và hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của mình trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, thực sự trở thành cánh tay phải của Đảng, là nơi tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức trẻ, bản lĩnh, trình độ, cống hiến cho xã hội. 
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đâu cần Thanh Niên có, việc gì khó có Thanh Niên
Thiên Tuấn