Nhà máy Irkutsk hối hả lắp ráp tiêm kích Su-30SM

Bằng Hữu -

(Kiến Thức) - Nhà máy Irkutsk đang thực hiện khẩn trương đơn hàng lắp ráp gần 100 tiêm kích Su-30SM cho Không quân và Hải quân Nga.

  • Nha may Irkutsk hoi ha lap rap tiem kich Su-30SM
  • Nha may Irkutsk hoi ha lap rap tiem kich Su-30SM-Hinh-2
  • Nha may Irkutsk hoi ha lap rap tiem kich Su-30SM-Hinh-3
  • Nha may Irkutsk hoi ha lap rap tiem kich Su-30SM-Hinh-4
  • Nha may Irkutsk hoi ha lap rap tiem kich Su-30SM-Hinh-5
  • Nha may Irkutsk hoi ha lap rap tiem kich Su-30SM-Hinh-6
  • Nha may Irkutsk hoi ha lap rap tiem kich Su-30SM-Hinh-7
  • Nha may Irkutsk hoi ha lap rap tiem kich Su-30SM-Hinh-8