Súng "chống biển người" AGS-17 sắp chia tay Quân đội Nga

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Súng phóng lựu AGS-17 chuyên trị chiến thuật "biển người" sẽ sớm bị loại biên khỏi Quân đội Nga trong vài năm tới, thay vào đó là thế hệ AGS-30.

  • Sung
  • Sung
  • Sung
  • Sung
  • Sung
  • Sung
  • Sung
  • Sung
  • Sung