Đà Nẵng: Cận cảnh chung cư An Trung 2 chưa đủ điều kiện mở bán

Google News

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, hai khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 chưa đủ điều kiện bán.

 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-2
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-3
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-4
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-5
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-6
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-7
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-8
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-9
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-10
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-11
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-12
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-13
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-14
 • Da Nang: Can canh chung cu An Trung 2 chua du dieu kien mo ban-Hinh-15
Bình Minh