Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội sẽ là chủ chốt của VUSTA

TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định: “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã, đang và sẽ là hoạt động chủ chốt của Liên hiệp Hội Việt Nam”.

Sáng nay (30/11), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức hội thảo Tổng kết hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố năm 2021.
Hoat dong tu van, phan bien va giam dinh xa hoi se la chu chot cua VUSTA
 TSKH Phan Xuân Dũng chủ trì buổi hội thảo Tổng kết hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố năm 2021.
Phát biểu tại buổi hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN của cả nước. Thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo chuyên gia, trí thức ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau để tư vấn, phản biện, góp ý khách quan và thẳng thắn, kịp thời nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến xã hội.
Hoat dong tu van, phan bien va giam dinh xa hoi se la chu chot cua VUSTA-Hinh-2
 TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định: “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã, đang và sẽ là hoạt động chủ chốt của Liên hiệp Hội Việt Nam”.
Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế; các dự thảo luật quan trọng; các dự án đầu tư trọng điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức KH&CN.
Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và các đơn vị thành viên, trong đó có các Liên hiệp hội các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của ngành cũng như của đất nước. Hoạt động này đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Hoat dong tu van, phan bien va giam dinh xa hoi se la chu chot cua VUSTA-Hinh-3
 Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu tại Hội thảo.
Trong thời gian qua, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên luôn được chú trọng, đẩy mạnh, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.
Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế-xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.
TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã, đang và sẽ là hoạt động chủ chốt của Liên hiệp Hội Việt Nam. Mặc dù thời gian qua, đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn đó một số hạn chế nhất định.
Hoat dong tu van, phan bien va giam dinh xa hoi se la chu chot cua VUSTA-Hinh-4
 Hội thảo đã nghe nhiều báo cáo tham luận góp ý của các đại biểu tham dự.
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA và các hội ngành toàn quốc năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, để từ đó sao cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng tốt hơn nữa, đội ngũ trí thức KH&CN đóng góp nhiều hơn nữa vào việc hoàn thiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các dự án phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giầu đẹp hơn.
Ngày 18/11/2021 Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội với các hội thành viên là hội ngành toàn quốc. Tại  hội thảo đó, Liên hiệp hội Việt Nam đã  nghe 18 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự. Các ý kiến phát biểu của các đại biểu đều đánh giá cao kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm qua.
“Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của năm 2022 và những năm tiếp theo. Và hôm nay, tại hội thảo này, chúng tôi cũng mong muốn có được những tham luận, phát biểu của các quý vị đại biểu nêu lên những thuận lợi, khó khăn, cũng như đóng góp những bài học thành công và đề xuất các giải pháp đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp hội các tỉnh/thành phố trong thời gian tới”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu. 
Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội nhưng VUSTA vẫn tổ chức góp ý vào các đề án quy hoạch: “Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; “Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”  “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Các buổi hội thảo luôn có sự tham dự và tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT. Ngoài ra, Liên hiệp Hội việt Nam còn góp ý vào rất nhiều dự thảo, chính sách quan trọng khác.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Liên hiệp Hội Việt Nam đã kịp thời tổ chức Hội thảo "Trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong việc ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học đã được Liên  hiệp Hội việt Nam tổng  hợp và gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Hoàng Nam