Wagner: Từ khi thành lập tới lúc trở thành huyền thoại nước Nga

Google News

Mặc dù lính đánh thuê Wagner về cơ bản đã không còn tồn tại, nhưng lực lượng này sẽ vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử nước Nga hiện đại.

 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-2
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-3
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-4
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-5
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-6
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-7
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-8
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-9
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-10
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-11
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-12
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-13
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-14
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-15
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-16
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-17
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-18
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-19
 • Wagner: Tu khi thanh lap toi luc tro thanh huyen thoai nuoc Nga-Hinh-20
Theo Việt Dũng/ANTĐ